در راستای تسریع در پاسخگویی به متقاضیان و دسترسی به موقع به آمار و اطلاعات مرتبط با ثبت درخواست صدور مجوز فعالیت کاریابی ها، سامانه الکترونیکی ثبت و صدور مجوز کاریابی غیردولتی در سراسر کشور راه اندازی گردیده است. برهمین اساس ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظفند ضمن اطلاع رسانی مناسب به متقاضیان در زمینه نحوه ثبت و ارسال درخواست اخذ مجوز فعالیت کاریابی در سامانه تمامی مراحل مرتبط با اخذ مجوز کاریابی را بصورت الکترونیکی به انجام برسانند.

دفاتركاريابي با ثبت نام از بيكاران جوياي كار و كسب آمار و اطلاعات مورد نياز از آنان و همچنين از طريق برقراري ارتباط با كارفرمايان و بنگاههاي اقتصادي نقش عمده اي را در زمينه شناخت وضعيت بازار كار كشور ايفاء نموده و با فراهم نمودن زمينه لازم جهت معرفي بيكاران فاقد مهارت به مراكز آموزش فني و حرفه اي كشور به پويايي بازار كار كمك خواهند نمود.

ورود کاربران به سامانه